Služby

Účetnictví -  zajistíme zpracování a zaúčtování dokladů, provedeme řádnou účetní závěrku, zpracujeme všechny druhy daňových přiznání (daň z příjmu práv. osob, daň z příjmu fyz. osob, DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z nabytí atd.), zpracujeme  účetní směrnice, podklady pro banky, finanční leasing, dotace apod., zajistíme zveřejnění účetní závěrky a další činnosti dle individuálních požadavků klientů.

Mzdová agenda - zpracujeme mzdy, měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP, evidenční listy důchodového zabezpečení, přihlášení a odhlášení zaměstnanců. Provedeme roční zúčtovaní daní. Vystavíme potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení pro ostatní úřady, zápočtové listy. Dle požadavků klientů zajistíme další činnosti v této oblasti.

Daňová evidence – zajistíme vedení peněžního deníku, zpracování přehledů příjmů a výdajů, přehledů o majetku a závazcích. Zpracujeme daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a další daňová přiznání a hlášení dle požadavků klientů.

Účetní a daňové poradenství – poradíme jak z hlediska účetnictví, tak daní. Zpracujeme veškerá  daňová přiznání a hlášení (daň z příjmu práv. osob, daň z příjmu fyz. osob, DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z nabytí atd.). Na základě plné moci zajistíme odklad termínu pro podání daňových přiznání. Zastoupíme vás v daňovém řízení včetně podávání opravných prostředků.

V současné době pracuje ve firmě daňový poradce – Ing. Hana Dlouhá, ev. č. 04261. Externě spolupracujeme s daňovým poradcem – Ing. Ladislavem Michálkem ev. č. 930

Úvod

Naše firma působí v Sušici v Plzeňském kraji. Zabýváme se zejména vedením účetnictví, vedením daňové evidence a daňovým poradenstvím.  Samozřejmostí jsou i další činnosti jako např. zpracování mzdové agendy, zastupování před správcem daně, zpracování podkladů např. pro banky, leasingové společnosti a další podle individuálních požadavků jednotlivých klientů.

Firma DAFIX s.r.o. vznikla změnou společníků a změnou názvu z původní společnosti Lamira s.r.o., která působila v této oblasti od r. 1993. Firma s novým názvem DAFIX s.r.o.  dále pokračuje v poskytování výše uvedených služeb.

Obchodní korporace DAFIX s.r.o., Pražská 268, 342 01 Sušice, IČ: 47716410 je registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3214. Dále je zapsána na Komoře daňových poradců.

Certifikáty

GDPR

Ke stažení v PDF dokumentu

Kontakty

DAFIX s.r.o.

Kontaktní osoby

Ing. Hana Dlouhá
Jana Děkanová
Jana Míčková
Marcela Korálová
 Ing. Michala Brejchová
Anna Michálková

Poloha firmy na mapě